Payroll voor Artiesten

payroll artiesten chelonaPayroll voor artiesten is een van de opties om als artiest een gage door de organisator te laten betalen.

De meeste bands spelen via een gageverklaring. Dit is een fiscaal erg interessante optie. De bandleden mogen tot een bedrag van 163,00 euro per optreden ontvangen zonder dat de organisator hierover premies of belasting moet betalen. De muzikant moet hier wel aangifte over doen en als individu wel belasting over betalen na aftrek van zijn kosten.

Nogmaals, het is de meest goedkope oplossing. Maar er kleeft wel een nadeel aan, namelijk de administratie. De organisator ontvangt een zogenaamde gageverklaring met alle namen, adressen, geboortedata en burgerservice nummers. Daarbij nog van iedereen een kopie paspoort of id-kaart. De organisator betaalt verder geen belasting en premies maar moet wel melding maken bij de belasting. En hij moet een jaaropgave versturen naar alle betrokken artiesten.

Payroll voor artiesten

De meeste optredens via Chelona gaan op basis van een uitkoopfactuur (Payroll) omdat dit voor alle partijen het simpelste is.

Als een band via Chelona het optreden laat verzorgen op basis van Payroll, dan zal Chelona vervolgens een zogenaamde uitkoopfactuur sturen naar de organisator. Het simpelweg betalen van deze factuur ontslaat de organisator van verdere administratieve verplichtingen. Deze liggen bij Chelona die dit allemaal verder verzorgt. Omdat alle gegevens van de band maar eenmalig bij ons hoeven te worden aangemaakt kunnen we goedkoper werken.

Nadeel is dat er natuurlijk een kleine fee moet worden betaald voor deze diensten. Dit komt voor rekening van de organisatie. En er komt boven op de factuur nog een BTW bedrag. Dit is op dit moment het lage tarief van 9% omdat het een podiumoptreden betreft. De meeste organisatoren zijn echter BTW plichtig (kroegen etc.) en kunnen deze BTW aftrekken.

Zie de tarieven hieronder.

Eenmalig moet de salarisadministratie ingericht worden met gegevens van elke muzikant. Deze muzikant levert alle relevante gegevens aan (naam, adres, BSN, geboortedatum etc.) en stuurt tevens een digitale versie van zijn paspoort of ID en een scan van zijn of haar handtekening. Gageverklaringen worden dan in de toekomst bij elk optreden digitaal aangemaakt door Chelona en de band hoeft zich verder nergens meer druk over te maken. Optreden en betaald krijgen.

Salarisstroken en Betaling

Alle artiesten krijgen meteen na het optreden een salarisstrook van het betreffende optreden in de mailbox. Zo ook de jaaropgave aan het einde van het jaar. Bovendien zijn deze gegevens altijd en overal op te halen uit een beveiligd online archief met een inlogcode. Wil je het helemaal leuk maken dan kan dat via een gratis app op je smartphone. Alle gegevens blijven minimaal de fiscaal verplichte duur bewaard.

Betaling van de gage zal geschieden na ontvangst via internetbankieren aan de bandleider (totaalgage van de band) of aan iedere individueel bandlid (individuele gage). Hiervoor hebben we natuurlijk bankgegevens nodig van de band of van elk van de leden. Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden.

Inhoudingsplichtigeverklaring

Om payroll voor artiesten te mogen verzorgen is een goedkeuring van de fiscus vereist. Zo’n inhoudingsplichtigeverklaring van de fiscus is aan Chelona toegekend en is op te vragen.

Tarieven Payroll voor artiesten

OmschrijvingBedrag / PercentageMinimum Bedrag
Eerste eenmalige inschrijfkosten per muzikant2,50 euro7,50 euro
Kosten per optreden (totaal voor de hele band)25,00 euro
Meerkosten per productiefactuur als kosten geluid etc. ook in de uitkoopfactuur opgenomen worden7.50 euro
Betaling van het totaalbedrag aan bandleider per bankGratis
Betaling van individuele gage aan elke muzikant afzonderlijk per bankGratis
Salarisstroken aan iedere muzikant individueel per mailGratis
Jaaropgave per mailGratis
Bewaarservice Salarisgegevens OnlineGratis
App om online salaris gegevens in te zienGratis
  • App in Playstore en App Store > Mijn Loon Dossier

Referenties : Janse Bagge Bend, Green Easer, Lizzy, Skartacus, Pakkie An en vele anderen