Theater en musicallessen

In samenwerking met Pakkie An bieden wij theater- en musicallessen aan voor kinderen, jongeren en volwassenen.

De samenwerking ziet er als volgt uit:

Pakkie An verzorgt de lessen en sluit een lesperiode af met een uitvoering in een echt theater.

Chelona verzorgt de aanmeldingen van de cursisten, de facturering, betalingen en administratie, ticketverkoop voor de uitvoering en onderhoudt websites van Pakkie An.

Lessen worden gegeven op basisschool Swentibold in Born, eens in de 14 dagen.

oor meer informatie verwijzen we naar de website www.pakkiean.nl of voor het aanmelden voor een cursus of les : aanmelden.pakkiean.nl